Inschrijven

Om materialen te ontlenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet u ingeschreven zijn. U wordt gratis ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart of een geldig en officieel legitimatiebewijs.

Heeft u geen identiteitskaart of verblijfskaart voor minstens 1 jaar?
     - OF u betaalt een waarborg van 10 €. U krijgt de waarborg terug, als uw lidmaatschap stopt of als u een vaste verblijfplaats heeft in België.
     - OF u brengt een vertrouwenspersoon mee die zich garant stelt voor uw lidmaatschap.