Leeskring: Dit is mijn hof van Chris de Stoop

Op maandag 13 juni 2016 om 17u bespreekt de leeskring Dit is mijn hof van Chris de Stoop.

Chris de Stoop is journalist en auteur. Hij werkt voor het weekblad Knack en raakte bij het grote publiek bekend met zijn bestseller Ze zijn zo lief, meneer, over de internationale vrouwenhandel. Zijn nieuwste werk, Dit is mijn hof, is een aangrijpend, persoonlijk relaas over het verdwijnen van de boeren, iets wat zich nu overal in Europa voordoet, maar nergens zo schrijnend als hier.

Wil je deze roman graag met ons bespreken?

Inlichtingen bij Kathleen Segers (ksegers@anderlecht.brussels of 02 522 53 16).