Leeskring op 23 mei

De leeskring bespreekt het boek "De gedaanteverwisseling" van Franz Kafka en komt samen op dinsdag 23 mei om 17u.

Toen Gregor Samsa op een ochtend uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een reusachtig ondier was veranderd. De openingszin van Kafka's novelle is een klassieker uit de wereldliteratuur. Als blijkt dat Gregors nieuwe gedaante geen droom is, begint hij zich af te vragen waaraan hij zijn lot te danken heeft. Is het een straf voor de slechte relatie met zijn vader of heeft hij zich niet voldoende ingezet voor zijn werk? Gregors ouders en zus zijn geschokt door zijn gedaanteverandering, maar blijven hem verzorgen. Toch lijkt hun weerzin het steeds meer te winnen.

"De gedaanteverwisseling" is een van de weinige werken die Kafka zelf aan de drukpers heeft toevertrouwd, zij het na lange aarzeling. Zelden werd het gevoel van vervreemding zo indringend verteld.

Voel je de leeskriebels opborrelen en wil je eens nieuwe mensen ontmoeten? Aarzel dan niet en schuif bij aan tafel. Neem eerst even contact op met: ksegers@anderlecht.brussels